logo
ICP
Mijher

Konsept Test

Bir ürünün tasarım aşamasının tamamlanmasından sonra tasarlanan ürünün hedef kitle nezdindeki algısını ve beklentilerin ne ölçüde karşılandığını anlamaya yönelik araştırmalardır.

Contact

Contact Us

Nish Research 2024
nish research logo