logo
ICP
Mijher
.

.

Ad Hoc Araştırmalar 

Marka Algı Araştırmaları:

Tüketicilerin deneyim sonrasında markalara yönelik oluşan  duygu ve düşüncelerini ölçümleyen ve rakip markaların birbirlerine karşı tüketici nezdindeki durumunu anlamayı hedefleyen araştırmlardır.  Markanızın tüketicideki algısını keşfederek ileriye taşımak için yol ve yöntemleri algı araştırmalarından elde ederiz.

 

Marka ve reklam izleme

Reklam yatırımlarının hedeflerine ulaşması için iletişimin hedef kitle nezdinde nasıl algılandığını izlemek amacıyla yapılan araştırmalardır.

 

Reklam Post Test

Yayınlanmış bir reklamın hedef kitle üzerinde hatırlanma gücünü, yarattığı algıyı ve satın almaya yönelik etkisini anlamayı hedefleyen araştırmalardır.

 

Reklam Pre-Test

Yayınlanacak bir reklamın henüz konsept veya animatik film aşamasında iken hedef kitleyi temsil eden bir gruba gösterimi ve bu grubun ilgili reklam örneğine ilişkin değerlendirmelerinin alındığı bu sayede reklamın hedef kitlenin algısına uygun şekilde yeniden dizayn edilmesine katkı sunan araştırma türleridir.

 

Konsept Test

Bir ürünün tasarım aşamasının tamamlanmasından sonra tasarlanan ürünün hedef kitle nezdindeki algısını ve beklentilerin ne ölçüde karşılandığını anlamaya yönelik araştırmalardır.

 

Ambalaj ve Tadım testleri

Bir ürünün ambalajının veya ürünün kendisinin tüketicler tarafından nasıl karşılandığını anlamak ve bu sayede elde edilen sonuçlarla ürünin pazara sunulmadan önce yeniden revizyonunu sağlamaya katkı sunan araştırmalardır.

 

Fiyatlandırma

Ürünlerin doğru bir fiyatlanma ile pazarda yer alabilmesi için tüm pazar içinde değerlendirlmesi araştırmalarıdır.

 

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerin ürün veya hizmetlerimizden memnuniyetleri ve söz konusu memnuniyetin ardında yatan nedenleri anlamaya yönelik araştırmalardır.

 

Çalışan Memnuniyeti

Çalışanların kurum ve kuruluşlardan memmnuniyet ve bağlılıklarını ölçümlediğimiz buna bağlı olarak öneri ve şikayetlerini almayı hedeflediğimiz araştırmalardır.

 

Gizli Müşteri

Mağaza veya satış noktalarımızdaki önerilen aktivasyonların çalışanlarımız tarafından ne ölçüde bağlı kalındığı ve sunulduğunu ölçümlediğimiz araştırma türleridir.

 

Kurumsal İtibar

Kurumun itibarını içinde bulunduğu sektöre ve benzerlerine göre anlamak, yönetmek ve kurumsal iletişim stratejilerini buna göre yeniden yönetmek için ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesi amacıyla yapılan araştırmalardır. 

 

Sendikal Araştırmalarımız

Tüketici Omnibusu

Ombinus yılda 4 kez tekrarlanır. Hedef kitlesini yaşları 15 ile 59 arasında değişen kadın ve erkekler oluşturmaktadır. 6 ilde 800 kişi ile F2F online CAPI yöntemi ile yapılmaktadır. Hızlı Tüketim Malları (FMCG) ve kişisel bakım başta olmak üzere tüm kategorilere katılım sağlanabilmektedir. Tüm sosyoekonomik kalabalıkları temel alır.

 

Womenbus

Womenbus yılda 4 kez tekrarlanıyor. 4 ilde 600 kişi ile F2F online CAPI yöntemi ile yapılmaktadır. Hedef kitlesi 18-59 yaş arası kadınlardır. Özellikle Kişisel Bakım Ürünlerinde ve Hızlı Tüketim Mallarında (FMCG) kadınların belirleyici rolü nedeniyle müşterilerimiz bu projeye düzenli olarak katılım sağlamaktadır. Bu proje kapsamında alışveriş alışkanlıklarını da araştırıyoruz.

 

Home Tracking

Home Tracking yılda 4 kez tekrarlanır. Hedef kitlesi 18-59 yaş arası kadınlardır. Bu projede alışveriş alışkanlıkları ve satın alma miktarlarını inceleyerek evlerde ürün varlığına odaklanıyoruz. Daha önce görüştüğümüz kişilerin %50'si ile tekrar görüşüyoruz. Çalışmayı KBY ve CSI şehirlerinde yapıyoruz. KBY için; Erbil, Süleymaniye ve Dohuk'ta 600 konut, CSI için; Bağdat, Basra, Necef 600 hane. Her bölge için ayrı rapor yapılacak.

 

Nish Retail 

Retail araştırmalar Nish research olarak ana uzmanlık alanlarımzıdan biridir. Ülkedeki deneyimlerimizden yola çıkarak ve ülkenin realitesini göz önüne alarak modern ve geleneksel kanala yönelik tanımlarız. En az 2 kasiyere sahip ve satışlarını el terminalleri ile yapan satış noktalarını modern kanal ve 2'den daha az kasiyere sahip noktaları ise geleneksel kanal olarak tanımlarımız. Geçen süre içerisinde çalışmalarımızdan yola çıkarak buna ilişkin bir takım özel modeler geliştirdik.

Modern kanal izleme

CSI ve KRG bölgelerinde aylık ve dönemsel olarak yaptığımız araştırmalardır. Araştırma kapsamında;

-Markabulunurluk

-SKU bazında bulunurluk

-Fiyat

-Raf Payı

-Tanzim ve Teşhir

Durumlarını detaylıca incelediğimiz araştırmalardır. Aylık ve dönemsel trackinglerde örneklem sayılarımız araştırmanın kapsamına göre değişmektedir.

Contact

Contact Us

Nish Research 2024
nish research logo